Eko patrola u našem vrtiću

Članovi eko patrole  imaju zadaću svakodnevno voditi brigu o racionalnoj potrošnji energije, očuvanju zdravlja i čistoći okoliša. Oni kontroliraju potrošnju vode, papira, upozoravaju na potrebu gašenja svjetla kad ono nije potrebno, vode brigu o primjerenom odlaganju i razvrstavanju otpada te čistoći okoliša. Nose uniforme koje je izradila švelja te bilježe sve prikupljene rezultate u Listu praćenja. U vrtićkom hodniku nalaze se izložene eko kutije za svaku odgojnu skupinu na kojima su svima vidljivi rezultati praćenja. Eko patrolu čine djeca svih odgojnih skupina (3-7 godina). Skupine se izmjenjuju na tjednoj bazi.

        
  

© 2023 Vrtić Trnoružica. Sva prava pridržana.