POSEBAN CJELODNEVNI SPORTSKI PROGRAM


Tjelesni odgoj dio je općeg odgoja i kao takav je veoma važan za predškolsku djecu. Dijete predškolske dobi kreće se veći dio dana što mu je neophodno za rast i razvoj. Motorički rast i
razvoj djeteta osnova su za intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj. Sve dužim boravkom djece u vrtiću raste i važnost zadovoljavanja svih djetetovih potreba pa tako i potrebe za kretanjem. Na taj način dijete postaje tjelesno aktivno, upoznaje okolinu i prostor, a prije svega, samo sebe. Tjelesna aktivnost i zdravlje su usko povezani pa je stoga važno stvarati naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja već u najranijoj dobi. Igra je osnovna djetetova aktivnost, a tjelesno vježbanje djeca upravo tako i doživljavaju.

  • Univerzalni program kinezioloških aktivnosti redoviti je desetosatni program te je  namijenjen djevojčicama i dječacima u dobi od 3 godine do polaska u školu
  • Univerzalni program kinezioloških aktivnosti provodit će se tijekom cijele pedagoške godine od 1. rujna do 15. lipnja svakog dana u tjednu, osim u vrijeme trajanja blagdana. U prijepodnevnim satima provodi se obavezni sat kinezioloških aktivnosti, a tijekom boravka na zraku i poslijepodnevnog rada pokretne, natjecateljske i štafetne igre, ples, vježbe disanja i sl.
  • Program će provoditi odgojitelji sa stečenim zvanjem odgojitelj predškolske djece, a koji su završili Poseban program kinezioloških aktivnosti djece predškolske dobi na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i time stekli kompetenciju vođenja programa kinezioloških aktivnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Cijena programa je 300kn (na redovnu cijenu vrtića)


© 2023 Vrtić Trnoružica. Sva prava pridržana.