Obavijest za roditelje - plaćanje vrtića od 1. siječnja 2024.

 OBAVIJEST ZA RODITELJE – PLAĆANJE VRTIĆA OD 1.1.2024.
 
Poštovani roditelji/skrbnici,
ukoliko želite ostvariti pravo na sudjelovanje u ekonomskoj cijeni redovitog programa, dužni
ste popuniti u cijelosti i potpisati ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA
SUDJELOVANJE RODITELJA/SKRBNIKA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA s
priloženim Izjavama najkasnije do 29.veljače 2024.godine.
 
Obrasce možete preuzeti u matičnoj skupini djeteta, web stranici vrtića, web stranici Grada
Zagreba.
Prilozi uz Zahtjev za ostvarivanje prava na sudjelovanje u cijeni redovnog
vrtića: (rok  25.3.2024.)
1.      Potvrda o visini dohotka i primitaka za sve članove zajedničkog kućanstva za 2023.
godinu. Potvrdu preuzimate osobno s aplikacije e-građanin putem E-porezne ili osobno u
Poreznoj upravi. (Ne prihvaćaju se više potvrde od poslodavaca (Obrazac IP) te druge potvrde
o prihodima).
2. Ukoliko netko od članova samostalno obavlja djelatnost (npr. obrt), a u Potvrdi o visini
dohotka i primitaka nisu vidljivi prihodi, u tom slučaju se prilaže PO-SD obrazac za 2023.
3. Ugovor o stambenom kreditu + dokazi o uplaćenim ratama ili anuitetima u 2023.
4. Ugovor o najmu stana + dokazi o uplaćenoj najamnini u 2023.
U Izjavu o ukupnom dohotku svih članova zajedničkog kućanstva obvezni ste upisati iznos
radi utvrđivanja akontacijskog iznosa sudjelovanja do dostave propisanih priloga/dokaza.
 
- Ukoliko roditelji NE predaju Zahtjev sa priloženim Izjavama, obračunat će im se puna
ekonomska cijena (252,17 eura).
- Ukoliko roditelji predaju kompletno popunjen i potpisan Zahtjev sa priloženim
Izjavama, a ne prilože ostalu dokumentaciju, cijena vrtića iznosit će 79,63 eura.
- Ukoliko roditelji/skrbnici imaju dvoje ili više djece koja pohađaju vrtić, potrebno je za
svako dijete zasebno priložiti  Zahtjev za ostvarivanje olakšice sa priloženim Izjavama.
 
*VAŽNO !!
1. Predaja dokumentacije u računovodstvo
2. Sve dodatne informacije možete dobiti u administraciji vrtića, na kontakt telefona:
01/ 2312-524 ili mail : saldoconti.trnoruzica@gmail.com


© 2024 Vrtić Trnoružica. Sva prava pridržana.