Posebni programi - tečajevi, igraonice

Kako bi se zadovoljili specifični interesi i potrebe djece i roditelja te obogatio program rada, u našem se vrtiću održavaju  različiti tečajevi i igraonice za djecu. Programi se provode dva puta tjedno po 45 min, a vode ih naši odgojitelji ili vanjski suradnici. 

Svi programi verificirani su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

PONUDA POSEBNIH PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.:
  • Program ranog učenja engleskog jezika - cjelodnevni
  • Univerzalni program kinezioloških aktivnosti – cjelodnevni
  • Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori - cjelodnevni
  • Glazbena igraonica i dječji zbor - kraći program
  • Engleska igraonica - kraći program
  • Kraći program odgojno – obrazovnog rada s potencijalno darovitom djecom predškolske dobi "Vrtlozi" (prema interesu)

     


© 2023 Vrtić Trnoružica. Sva prava pridržana.